Fastloves L Kull

 

UNDAN: C.I.B, NORD UCH, SE UCH, FI UCH, DK UCH, NO UCH, NO JV-15

OUTBACKRED FASTLOVE GRACE O'RAHNA

EFTER: COOKTOWN THUNDER STRUCK

Födda: 2020-07-04

Fastlove's Light Up The Sky

Ägare: Marie Fast

Fastlove's Light And Thunder

Ägare: Lotta Ottander

Fastlove's Light My Fire

Ägare: Peder Persson

Fastlove's Light Up My Life

Ägare: Madeleine Agholme