Våra Tikar


SE29220/2014

SE UCH, NO UCH FASTLOVE'S DAINTY DYNAMITE

"DAISY"

STAMTAVLA

 

SE25476/2015

C.I.B, NORD UCH, SE UCH, FI UCH, DK UCH, NO UCH, NO JV-15

OUTBACKRED FASTLOVE GRACE O'RAHNA

"GRACE"

STAMTAVLA

 

SE13332/2016

DK V-17, NO JV-16, NORD JV-16 FASTLOVE'S GOLDEN CARISMA

STAMTAVLA

 

SE54948/2016

FASTLOVE'S HOT'N SPICY

STAMTAVLA

SE20204/2017

FASTLOVE'S I'M SAYING YES

STAMTAVLA