Våra Tikar


SE29220/2014

SE UCH, NO UCH FASTLOVE'S DAINTY DYNAMITE

"DAISY"

STAMTAVLA

 

SE25476/2015

C.I.B, NORD UCH, SE UCH, FI UCH, DK UCH, NO UCH, NO JV-15

OUTBACKRED FASTLOVE GRACE O'RAHNA

"GRACE"

STAMTAVLA

 /fastloves-golden-carisma.jpg

SE13332/2016

C.I.B, NORD UCH, SE UCH, NO UCH, DK UCH, FI UCH, DK V-17, NO JV-16, NORD JV-16

FASTLOVE'S GOLDEN CARISMA

STAMTAVLA

 

SE54948/2016

FASTLOVE'S HOT'N SPICY

STAMTAVLA

SE20204/2017

FASTLOVE'S I'M SAYING YES

STAMTAVLA

Bilden kan innehålla: hund och utomhus

SE35311/2017

NORD V-18, NORD JV-18 SCUDABOUT SERENITY

STAMTAVLA

SE18265/2018

WINOLA VON DEN GRAUEN ANFURTEN

STAMTAVLA

SE58755/2018

FASTLOVE'S JUST YOUR WILDEST DREAM

"WILDA"

STAMTAVLA

SE12627/2019

FASTLOVE'S KEEP ME SURPRISED

"KELLY"

STAMTAVLA