Våra Tikar

SE20204/2017

SE UCH, FI UCH, RLD N, RLD F, LD START

FASTLOVE'S I'M SAYING YES

"YESSIE"

STAMTAVLA

/95613092_3144252558928537_5641131778824470528_o.jpg

SE58755/2018

SE UCH, FI UCH, DK UCH, NO UCH, NO V-21

FASTLOVE'S JUST YOUR WILDEST DREAM

"WILDA"

STAMTAVLA

/97989762_3180023022018157_3226365710334689280_o.jpg

SE12627/2019

SE UCH, FI UCH, DK UCH, NO UCH

FASTLOVE'S KEEP ME SURPRISED

"KELLY"

STAMTAVLA

/thelma-9-man.jpg

SE41428/2020

FASTLOVE'S LIGHT UP THE SKY

"THELMA"

STAMTAVLA

/127075274_3716250568395397_5452515861206041427_n.jpg

SE57180/2020

FASTLOVE'S MAGIC PEARL

"MOLLY"

STAMTAVLA

/smilla.jpg

SE65124/2021

FASTLOVE'S NICE N' SPICY

"SMILLA"

STAMTAVLA

/trixa.jpg

SE65124/2021

FASTLOVE'S NICE N'COZY

"TRIXA"

STAMTAVLA